Copyright ©2021 MUDA-Architects     蜀ICP备2022001277号News
MUDA Garden Hotpot Restaurant Ⅰ phase completed

Project Name:Garden Hotpot Restaurant
Project Time: 2018.12 
Project Location: Chengdu, Sichuan 
Design Team: Lu Yun,Xu Jiandan,Sun Qiming,He Yixiu,Chen Xue,Liu Xiaoqiao,Rong Dian,Zhou Shangyun 
     
Garden Hotpot Restaurant Ⅰ phase has been completed, and opens to public.

Copyright ©2021 MUDA-Architects     蜀ICP备2022001277号